Науково-теоретичні проблеми застосування показника «економічна додана вартість» в оцінці майна підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі визначена суть показника «економічна додана вартість», розглянуть способи його розрахунку. Крім того наведені особливості та проблеми застосування ціннісно-орієнтованого підходу в оцінці вартості підприємства та обґрунтована доцільність впровадження показника «економічна додана вартість» у оцінці діяльності вітчизняних підприємств. У статті обґрунтована необхідність залучення підприємствами інвестицій та роль показника економічної доданої вартості у оцінці вартості результатів таких вкладень. Зазначено чому саме даний показник найкраще підходить для процесу інвестування в бізнес, який пов’язаний з наміром максимізувати дохідність і віддачу від вкладень з урахуванням сприятливих рівнів ризику. Розглянута та проаналізована еволюція моделі економічної доданої вартості, встановлені переваги над іншими моделями оцінки вартості бізнесу, а також наведені способи поєднання EVA з іншими методиками ціннісно-орієнтованого підходу. The paper defined the essence of the indicator “economic value added” discussed ways of calculating. “Economic Value Added” is one of the most desirable in a modern financial management indicator valuation index is the economic value added. This indicator (model) in recent years increasingly used in economic theory and, mainly, in practice companies in developed countries. For identification and analysis of competitive advantages, which would provide the greatest efficiency and enable businesses to take a leading position in the industry, to introduce the concept of domestic enterprises strategic management based onvalue-oriented approach (VBM - value based management), which achieves the highest level competitiveness and maximizing value for shareholders is defined as the mainfinancial goal of the enterprise. Besides these features and problems of application of values-based approach to valuing businesses, which include that the model is subjected to manipulation, planned level of this factor and dependence on him a bonus of staff that manages and leads to all sorts ofraud and reasonable expediency of indicator of “economic value added” in the assessment of domestic enterprises. Thus, the use of indicator EVA financial management will enhance the quality evaluation of Ukrainian companies.

Опис

Ключові слова

ціннісно-орієнтований підхід, економічна додана вартість, вартість підприємства, фінансовий менеджмент, вільні грошові потоки, value based management, economic value added, enterprise value, financial management, free cash-flow, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Науково-теоретичні проблеми застосування показника «економічна додана вартість» в оцінці майна підприємства / Т. А. Говорушко, Ю. М. Кулинич // Наукові праці. – 2012. - № 45. – К. : НУХТ, 2012. - С. 122-127.

Зібрання