Перспективи використання білкового стабілізатору з колагенвмісної сировини в складі шинкових виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасні тенденції щодо використання вторинної м'ясної сировини для вирішення проблеми білкового дефіциту та встановлено можливість отримання шинкових виробів з виробів з високою біологічною цінністю, що дозволить в умовах виробництва здійснювати підбір таких варіантів рецептур, які не тільки б знижували, а в окремих випадках підвищували амінокислотну збалансованість виробів. Analysis of current trends in the use of secondary raw meat to solve the problem of protein deficiency and has a possibility of shynkovyh products with products of high biological value , which will perform in a production environment the selection of variants of recipes that will not only be reduced, and in some cases increased amino acid balance products.

Опис

Ключові слова

модельні м'ясні системи, технологія, білковий дефіцит, білково-жирова емульсія, systems technology, protein deficiency, protein-fat emulsion model meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Кишенько, І. І. Перспективи використання білкового стабілізатору з колагенвмісної сировини в складі шинкових виробів / І. І. Кишенько // Харчова наука і технологія. - К.: НУХТ, 2013. - C. 76-80

Зібрання