Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто основні документарні форми міжнародних розрахунків, їх переваги та недоліки. Проаналізовано фактори, що впливають на вибір форми міжнародних розрахунків. За проведеними дослідженнями встановлено, що оптимальною формою розрахунків для підприємств харчової промисловості є документарне інкасо. This article considered the main documentary forms of international payments, their advantages and disadvantages. Analyzes the factors influencing the choice of form of international payments. According to studies found that the optimal form of payments for the food industry enterprises is a documentary collection.

Опис

Ключові слова

міжнародні розрахунки, банківський переказ, акредитив, інкасо, розрахунки за відкритим рахунком, international accounts, bank transfer, letter of credit, collection, payment on open account, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Рудніцька, Р. В. Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості / Р. В. Рудніцька, І. В. Тюха // Ефективна економіка :[Електронний ресурс]. – 2013. – № 6.– Режим доступу до журналу: https://www.economy.nayka.com.ua

Зібрання