Агробиотехнологии: решение продовольственной безопасности

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В работе проведен анализ внедрения агробиотехнологий с позиции решения глобальной продовольственной безопасности, рассмотрен вопрос безопасности ГМО-продуктов для человека и целесообразности внедрения агробиотехнологий в Украине. The paper analyzes the implementation of Agri-solutions from the perspective of global food security, addressed the issue of GMO safety products for humans and the feasibility of implementing Agri in Ukraine

Опис

Ключові слова

биобезопасность, биоразнообразие, продовольственная безопасность, ГМ-культуры, biosafety, biodiversity, food security, GM crops, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундеева, Г. А. Агробиотехнологии: решение продовольственной безопасности / Г. А. Кундеева // Вісник Одеського національного університету. - Одеса: Гельветика, 2013. - Т. 18, Вип. 2. - С. 108-120.

Зібрання