Твердофазне спектрофотометричне визначення Zr (IV) i Ti (IV) за допомогою 2-(4-сульфофенілазо)-1,8-діоксінафталін-3,6-дісульфокислоти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено взаємодію Zr(IV) i Ti(IV) з 2-(4-сульфофенілазо)-1,8-діоксінафталін-3,6-дісульфокислотою у твердій фазі. Отримані дані використані для розробки нових методик твердофазного спектрофотомеричного визначення мікрокількостей Zr(IV) в сплаві та Ti(IV) в полі солодовому екстракті.
Complexation of Zr (IV) and Ti (IV) with 2-(4-sulphophenilazo)-1,8-dioxynaphthalene-3,6-disulphoacid in the solid-phase was studied. The results were used for the development of a new procedur for determining of Zr (IV) in the alloy and of Ti (IV) in the food product.

Опис

Ключові слова

твердофазне-спектрофотометричне визначення металів, the interface spectrophotometric definition of the metal ions, іммобілізовані барвники, аналіз сплава, аналіз харчових об'єктів, immobilized dyes, analysis of alloy, analysis of food objects, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Твердофазне спектрофотометричне визначення Zr (IV) i Ti (IV) за допомогою 2-(4-сульфофенілазо)-1,8-діоксінафталін-3,6-дісульфокислоти / Є. Є. Костенко, М. Й. Штокало, М. Г. Христіансен, С. М. Іванова // Вісник Одеського нац. ун-ту. Хімія. – 2007. – Т. 12., Вип. 1-2. - С. 126–133.

Зібрання