Животворна зав’язь українського слова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Упорядкування ювілейного збірника можна небезпідставно порівняти зі світотворенням. У центрі універсуму – постать ювіляра; галактиками навколо нього розпросторюються галузі науки, у яких він зоставив помітний слід; а планетами в галактиці стають учні, нащадки та послідовники ювіляра – кожен зі своїм унікальним стилем мислення та мовлення, кожен зі своїм макросвітом, із яких у сукупності виростає макросвіт Наукової та Митецької Школи. The organization of the jubilee collection can be rightly compared to the creation of the world. In the center of the universe is the figure of the jubilee; the fields of science in which he left a noticeable mark spread out in galaxies around him; and the planets in the galaxy become students, descendants and followers of the jubilee - each with their own unique style of thinking and speaking, each with their own macro world, from which the macro world of the Scientific and Artistic School grows.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, синтез мистецтв, українська література, творчий доробок Й. Фиштика, поезія, культура, synthesis of arts, Ukrainian literature, creative output of Y. Fishtik, poetry, culture

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Животворна зав’язь українського слова / Н. В. Науменко // Закарпатські філологічні студії. – 2023. – Вип. 28, Т. 2. – С. 224-229

Зібрання