Розробка технології ковбасних виробів з використанням гороху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена питанням наукового обґрунтування та розробці технології виробництва добавок рослинного походження та комбінованих м’ясопродуктів, до складу яких вони входять. На основі вивчення складу гороху, розроблена технологія виробництва горохового білкового концентрату та горохової білкової пасти, яка дозволяє отримати безпечні харчові продукти. Встановлені залежності якісних показників варених ковбас заданого хімічного складу від внесення в рецептуру ковбаси горохової білкової пасти. Розроблена та затверджена нормативна документація та патентне супроводження на горохову білкову пасту та комбіновані варені ковбаси. The thesis is devoted to the scientific study and technology development of herbal supplements and medley of meat, to which they belong. Based on the study of pea developed technology of pea protein concentrate and pea protein feed, which allows get safe food. Dependence of quality indicators cooked sausages given chemical composition from entering the recipe sausage pasta pea protein. Developed and approved by the regulatory documentation and support to patent pea protein paste and combined cooked sausage.

Опис

Ключові слова

білок, горох, крупка, паста, концентрат, технологія, ковбасні вироби, екстракція, перетравлення, protein, grain, paste, concentrate, technology, sausage, extraction, polypoptization, quality

Бібліографічний опис

Штонда, О. А. Розробка технології ковбасних виробів з використанням гороху : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.04 / Штонад Оксана Анатоліївна ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2004. – 18 с.