Сучасні прийоми в проектуванні та дизайні об’єктів готельно-ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Біоніка - це наука, яка вивчає природу з метою використання її рішень у технічних системах та технологіях. Вона базується на принципі бережливого використання природних ресурсів та зменшення впливу техногенних процесів на навколишнє середовище. У зв'язку з цим, біоніка може знайти своє застосування у багатьох галузях, зокрема, у готельному бізнесі Загалом, використання біоніки в готельному бізнесі може допомогти вирішувати різноманітні проблеми, пов’язані з екологією, енергоефективністю та комфортом гостей. Такі інноваційні рішення допоможуть готелям зберігати конкурентну перевагу на ринку та підвищувати рівень задоволення своїх гостей. Bionics is a science that studies nature in order to use its solutions in technical systems and technologies. It is based on the principle of careful use of natural resources and reducing the impact of man-made processes on the environment. In this regard, bionics can find its application in many industries, in particular, in the hotel business In general, the use of bionics in the hotel business can help solve a variety of problems related to ecology, energy efficiency and guest comfort. Such innovative solutions will help hotels maintain a competitive advantage in the market and increase the level of satisfaction of their guests.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, біоніка, енергозбереження, готелі, ресторани, дизайн, bionics, energy saving, hotels, restaurants, design

Бібліографічний опис

Кобелянська, Є. Б. Сучасні прийоми в проектуванні та дизайні об’єктів готельно-ресторанного господарства / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук // Scientific World Journal. – 2023. – Issue 19. – Pp. 119-126

Зібрання