Контролінг як концепція досягнення емерджентності

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто сутність функціонування контролінгу в якості системи підвищення ефективності системи менеджменту підприємства, хронологічну послідовність концептуальних підходів щодо місця системи контролінгу в управлінському апараті. На основі проаналізованих наукових доробок виокремлено нову концепцію, що задовольняє сучасному управлінському підходу. The article considers the nature of the operation of controlling system to enhance the functioning of the system of enterprise management. We consider the chronological sequence of conceptual approaches of the place of controlling in the administrative apparatus. After analyzing of scientific works we allocated a new concept, which satisfied the modern management approach.

Опис

Ключові слова

координація в управлінні, концепції контролінгу, контролінг, емерджентність, concepts of controlling, controlling, emergent, coordination in managment, кафедра фінансів, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Контролінг як концепція досягнення емерджентності / Т. А. Говорушко, Д. О. Кроніковський // Науковий вісник. – Одеса, 2013. - № 18 (197). - С. 111-117.

Зібрання