Вивчення математичного планування експерименту для кількісної оцінки методу фіторемедіаційного відновлення ґрунтів, забруднених нафтопродуктами

Анотація

У статті наведено результати дослідження якості відновлення ґрунтів на основі методу фіторемедіації. Проаналізовано негативний та позитивний впливи цього методу відновлення ґрунтів, забруднених нафтопродуктами, на основі двофакторного аналізу експерименту. Наведено залежності цих впливів у вигляді регресійних рівнянь для досліджуваних проб ґрунту
The article presents the results of a study of the quality of soil restoration based on the phytoremediation method. The negative and positive effects of this method of remediation of soils contaminated with petroleum products were analyzed on the basis of a two-factor analysis of the experiment. The dependences of these effects are given in the form of regression levels for the studied soil samples.

Опис

Ключові слова

фітотехнологія, грунт, метод факторного експерименту, концентраційна залежність, забруднення нафтопродуктами, oil pollution, phytoremediation, soil, factorial experiment method, concentration dependence, кафедра екології та екоменеджменту

Бібліографічний опис

Вивчення математичного планування експерименту для кількісної оцінки методу фіторемедіаційного відновлення ґрунтів, забруднених нафтопродуктами / Л. М. Черняк, О. М. Міхєєв, С. М. Маджд, Т. І. Дмитруха, В. П. Петрусенко, О. В. Лапань // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. – 2023. – № 1 (42). – С. 158–164

Зібрання