Вплив сироватки молочної, що підлягала дії електроіскрових розрядів, на гомеостаз організму та працездатність білих щурів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлені результати експерементального вивчення фізіологічної активності сироватки молочної освітленої (СМО) та сироватки, яка з метою збереження білкового складу, забезпечення седиментаційної стійкості системи, поліпшення органолептичних властивостей та розширення застосування в харчочовій промисловсті піддавалася дії електроіскрових розрядів (СМоЕР). Встановлено, що в умовах експериментальної аліментарної дистрофії сироватка молочна сприяє нормалізації маси тіла і усуває патологічні зміни енергетичного та пластичного балансу. The article presents the results of the experimental research of physiological activity of milk whey lighted (MWL) and milk whey processed with the electrical spark discharge (MWpED) for the purposes of its protein structure preservation, provision of system sedimentation stability, improvement of organoleptic properties and wider usage/application in the food industry. It is determined that in the conditions of the experimental nutritional dystrophy milk whey facilitates normalization of body weight and eliminates pathological changes of energetic and plastic balance.

Опис

Ключові слова

молочна сироватка, електроіскрові розряди, гомеостаз організму, працездатність, milk whey, electric spark discharge, organism homeostasis, work capacity, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Чернюшок, О. А. Вплив сироватки молочної, що підлягала дії електроіскрових розрядів, на гомеостаз організму та працездатність білих щурів / О. А. Чернюшок, О. В. Кочубей-Литвиненко, Л. М. Киричок // Наукові праці НУХТ. – 2013. - № 52 – С. 88 - 96.

Зібрання