Застосування програмного комплексу АПРОКС у розв`язанні задач на міцність і довговічність обладнання хімічної та харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Описано можливості програмного комплексу АПРОКС проведення методом скінченних елементів розрахунків на міцність і довговічність машин і апаратів хімічної та харчової промисловості. Наведено результати чисельного моделювання різноманітних процесів, що виникають під час експлуатації цього обладнання.

Опис

Ключові слова

програмний комплекс, software, алгоритми розрахунку, метод скінченних елементів, міцність, довговічність, алгоритмы расчета, метод конечных элементов, прочность, долговечность, calculation algorithms, finite element method, strength, durability, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Застосування програмного комплексу АПРОКС у розв`язанні задач на міцність і довговічність обладнання хімічної та харчової промисловості / А. В. Копиленко, О. В. Гондлях, О. М. Тимонін, Р. М. Пашинський, А. О. Чемерис, В. С. Васильєв // Наукові праці НУХТ. – 2006. – № 18. – С. 72-74.

Зібрання