Виноградарство, виноробство та винна торгівля Північного Причорномор'я в античну добу – ретроспективний аналіз територіальної структури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавництво географічної літератури "Обрії"

Анотація

В дослідженні розглянуто особливості розвитку виноградарства та виноробства, на території Північного Причорномор’я, в античний період. Проведено аналіз торгівлі вином та виявлені основні закономірності географії імпорту та експорту вин в північнопричорноморських степах античного часу. The study examined the features of viticulture and winemaking in the Northern Black Sea coast, in the ancient period. The analysis of the wine trade discovered the basic laws of geography import and export wines in Northern Black Sea coast plains of ancient times.

Опис

Ключові слова

виноградарство, виноробство, винна торгівля, імпорт вина, експорт вина, античні часи, Північне Причорномор'я, viticulture, winemaking, wine trade, wine import, wine export, antiquity, Northern Black Sea Coast, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Руднєва, М. Г. Виноградарство, виноробство та винна торгівля Північного Причорномор'я в античну добу – ретроспективний аналіз територіальної структури / М. Г. Руднєва // Молоді науковці – географічній науці. – 2011. – Вип. 7. – С. 188-191.

Зібрання