Застосування електродіалізу і мембранної дистиляції в процесі переробки молочної сироватки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В дисертаційній роботі на основі аналізу наукових публікацій та проведених досліджень зроблено висновок, що процеси електродіалізу та мембранної дистиляції при комплексній переробці молочної сироватки мають вагомі переваги в порівнянні з існуючими методами.

Опис

Ключові слова

електродіаліз, електродіалізні установки мембранна дистиляція, переробка молочної сироватки, электродиализ, электродиализные установки, мембранная дистилляция, переработка молочной сыворотки, electrodialysis, electrodialysis installations, membrane distillation, processing of dairy whey, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Змієвський, Ю. Г. Застосування електродіалізу і мембранної дистиляції в процесі переробки молочної сироватки : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Змієвський Юрій Григорович ; НУХТ. - К., 2010. - 22 с.