Когнітивне моделювання поведінки динамічних процесів сокоочистки цукрового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається застосування методології когнітивного моделювання технологічних процесів для аналізу роботи відділення сокоочистки цукрового заводу та отримання прогнозу-сценарію поведінки динамічної системи. Метод когнітивного моделювання дозволяє провести аналіз факторів впливу, їх силу взаємодії, побудувати орієнтовно зважений граф факторів для динамічної слабоструктурованої системи. In the paper the application of cognitive modeling methodology for analyzing processes of cleaning the juice of sugar factory and getting the forecast scenario-dynamic system behavior. Cognitive modeling method allows to analyze factors influencing their interaction strength, build roughly weighted graph factors for dynamic semistructured system.

Опис

Ключові слова

дослідження операцій, модель цільової операції, момент фактичного завершення цільової операції, operations research model targeted operations, operations research model targeted operations, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Заїка, В. І. Когнітивне моделювання поведінки динамічних процесів сокоочистки цукрового виробництва / В. І. Заїка, О. М. Зігунов, В. Д. Кишенько // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів . - 2014. - № 4. - С. 78-84.

Зібрання