Система освіти в Україні на рубежі ХІХ – ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню розвитку системи вищої, середньої і загальної освіти в українських губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Значну увагу приділено діяльності Харківського, Київського та Новоросійського університетів. Research paper is devoted to investigation of higher, middle and secondary education in the Ukrainian provinces of the Russian Empire in the late nineteenth - early twentieth century. Special attention is given to the work of Kharkov, Kiev and Novorossiysk University.

Опис

Ключові слова

міністерство освіти, реальні і класичні училища, освіта, університет, статут, Ministry of Education, real and classical schools, education, university, charter, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Пилипенко, О. Є. Система освіти в Україні на рубежі ХІХ – ХХ ст. / О. Є. Пилипенко // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал. – 2004. - № 6. - С. 31-41.

Зібрання