Трибохімічні аспекти використання технічних рослинних олив в галузі мастильних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті викладено метод комбінованої переробки метанолізом ріпакової і рицинової олив з метою розширення асортименту якісних та екологічно безпечних мастильних матеріалів. Експериментально доказано, що мефріпол доцільно використовувати як дисперсійне середовище, а мефріцол – як трибохімічно активну дисперсну фазу мастильних композицій. Розглядається механізм трибохімічної активізації таких композицій з утворенням стабільних межових плівок на контактуючих поверхнях вузлів тертя.
The article describes a method of processing a combined methanolysis of rape and ricin oils to expand range of quality and environmentally safe lubricants. Proved by experiment that mefripol should be used as a dispersion medium, and mefritsol – as tribochemical active dispersed phase lubricant compositions. The mechanism of tribochemical activation of such compositions to form stable boundary film on the contacting surfaces of friction.

Опис

Ключові слова

мефріпол, мефріцол, мастильні матеріали, рослинні оливи, трибохімічна активність, метаноліз, mefripol, mefritsol, vegetable oils, lubricants, methanolysis, tribochemical activity, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Кириченко, В. В. Трибохімічні аспекти використання технічних рослинних олив в галузі мастильних матеріалів / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко // Питання хімії та хімічної технології. – 2006. – № 5. – С. 194-200.

Зібрання