Дослідження процесу виділення ферментів целюлолітичного комплексу з культуральної рідини мікроміцета Aspergillus sp. 262

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведені експериментальні дослідження одержання комплексного ферментного препарату целюлолітичної дії з культуральної рідини міцеліального гриба Aspergillus sp. 262. Встановлено, що ефективним способом виділення та часткової очистки целюлолітичних ферментних препаратів є дробне осадження сульфатом амонію. The experimental researches of complex enzymic preparation with cellulolytic action receiving from the cultural medium of mycelial mushroom Aspergillus sp. 262 was held. It is shown that the effective method of selection and partial cleaning of cellulolytic enzymic preparations is the fractional precipitation with ammonium sulfate.

Опис

Ключові слова

целюлолітичні ферменти, cellulolytic enzymes, Aspergillus sp. 262, дробне осадження, the fractional precipitation, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Омельчук, Є. О. Дослідження процесу виділення ферментів целюлолітичного комплексу з культуральної рідини мікроміцета Aspergillus sp. 262 / Є. О. Омельчук, Ю. Ю. Лапська // Ukrainian food journal. - 2012. - № 2. - С. 27-30.

Зібрання