Оптимізація системи компенсації реактивної потужності цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто шляхи підвищення ефективності компенсації реактивної потужності. Наведено основні аспекти нормативної методики вибору потужності компенсуючих пристроїв залежно від напруги мережі та конфігурації її окремих елементів. Підтверджено необхідність застосовувати силові фільтри вищих гармонік при коефіцієнті несину^їдності більше 8%, що характерно для заводів з тиристорними перетворювачами. Останні розраховують за обчисленим значенням коефіцієнта несину^їдності виходячи зі складу та рівня гармонік. Розрахунок фільтрів треба розпочинати з фільтра найменшої гармоніки. Необхідно перевірити допустимість завантаження фільтрів струмом відповідних гармонік. Сумарну реактивну потужність, що генерують фільтри, слід вибирати з умови балансу реактивної потужності. Ways of increasing the effectiveness of reactive power compensation are examined in the article. The basic aspects of standardized methods power compensating devices choice, depending on the voltage and configuration of its individual elements are stated. The need to apply the power of higher harmonics filters with the non-sinusoidal ratio that is more than 8% is proved, which is typical for plants with thyristor converters. They are calculated from the calculated values of the non-sinusoidal ratio that is based on the composition and level of harmonics. Calculation of the filters should begin with the least harmonic filter. There is a need to check the admissibility of filter load with the electric current of corresponding harmonics. The total reactive power that is generated by the filters should be chosen from the condition of balance of reactive power.

Опис

Ключові слова

кафедра електропостачання і енергоменеджменту, змінна напруга, вищі гармоніки, система електропостачання, реактивна потужність, компенсація, alternating voltage, harmonics, power supply system, reactive power, compensation

Бібліографічний опис

Шестеренко, В. Є. Оптимізація системи компенсації реактивної потужності цукрового заводу / В. Є. Шестеренко, І. Є. Ізволенський // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 75-82. DOI: 10.24263/2225-2924-2017-23-5-2-11

Зібрання