Формування категоріального апарату у сфері визначення різних типів харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах зростаючої інтеграції національної економіки України у світову, серед актуальних економічних проблем особливо гостротою постає потреба розробки теоретико-методичних положень та рекомендацій щодо ефективного формування оптимального категоріального апарату для визначення різних типів сучасних харчових продуктів, у тому числі і з урахуванням сучасних тенденцій у розвитку ринку харчових добавок. With growing integration of the national economy of Ukraine in the world, including economic issues appears particularly acute need to develop theoretical and methodological provisions and recommendations for the effective formation of optimum categorical apparatus for determining the different types of modern foods, including taking into account current trends in the development of food additives.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, класифікація, типи харчових продуктів, classification, types of food

Бібліографічний опис

Тіхонова, Н. О. Формування категоріального апарату у сфері визначення різних типів харчових продуктів / Н. О. Тіхонова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 15, № 1. - С. 191-197.

Зібрання