Антиінерційна факторна модель розвитку в контексті підвищення прибутковості підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проблема пошуку процесоутворювальних факторів є наріжною для наукових досліджень, оскільки відшукавши чинник, є можливість здійснити прямий чи опосередкований вплив на існуючий процес. Відповідно, це надає суттєвого імпульсу пізнавальному ефекту. Problem Search protsesoutvoryuvalnyh factors is essential to scientific research, as found the factor, it is possible to make a direct or indirect impact on the current process. Accordingly, this provides a significant impetus cognitive effect.

Опис

Ключові слова

підвищення прибутковості, інерція, фактори впливу, антиінерційна факторна модель розвитку, розвиток, development, increase profitability, inertia, influence, antyinertsiyna factor model of development, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Омельченко, К. Ю. Антиінерційна факторна модель розвитку в контексті підвищення прибутковості підприємств / К. Ю. Омельченко // Економіка АПК. – 2011. - № 11. - С. 58-62.

Зібрання