Удосконалення рецептури збагачених глазурованих сирків з начинкою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виробництво молочних функціональних продуктів в Україні знаходиться все ще на початковій стадії і залежить від попиту на даний вид продуктів. Кисломолочні продукти користуються широкою популярністю в Україні. Саме це дає потужний стимул для розроблення збагачених кисломолочних продуктів. У статті наведено розроблену рецептуру виробництва збагачених глазурованих сирків з начинкою. Як збагачувач обрано обліпиховий і лимонно-імбирний джеми. Обґрунтовано кількість внесення кожного компонента для виробництва готового продукту. Саме таке поєднання обраних джемів забезпечить підвищення біологічної й енергетичної цінності продукту, що позитивно вплине на стан здоров’я людини. Розроблений зразок глазурованого сирка було перевірено на відповідність вимогам нормативного документа. The production of functional dairy products in Ukraine is still at an early stage of development and depends on the demand for this kind of products. Dairy products are popular in Ukraine. It gives a powerful impetus to the development of enriched dairy products. The article presents the developed production recipe of enriched glazed curd cheese bars with filling. Buckthorn and lemon-ginger jam is used as a fortificant. The amount of each component used for the production of the finished product is justified. The combination of the selected jams improves the biological and energy value of the product, which has a positive impact on human health. The designed sample of glazed curd cheese bar was checked for compliance with proper regulations.

Опис

Ключові слова

антиоксиданти, збагачувач, сир кисломолочний, глазурований сирок, лимонно-імбирний джем, обліпиховий джем, antioxidants, dressing, cheese, glazed cheese bar, lemon-ginger jam, buckthorn jam, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Попова Н. В. Удосконалення рецептури збагачених глазурованих сирків з начинкою / Н. В. Попова, В. В. Ткаченко // Наукові праці НУХТ. — 2016.— Т. 22, № 3. — С. 224-230.

Зібрання