Формування граматичної компетенції у студентів немовних спеціальностей ВНЗ у процесі вивчення англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються питання, що стосуються загальної характеристики граматичної компетенції; цілей її формування у студентів немовних спеціальностей ВНЗ; етапів формування граматичної компетенції; вправ для формування граматичної компетенції; дається характеристика засобів формування граматичної компетенції. The article is devoted to the problem of the grammatical competence formation. The general characteristics of grammatical competence are given; the aims of the grammatical competence formation are defined; the stages of the grammatical competence formation are given; examples of exercises for the formation of grammatical competence and short characteristics of means for the grammatical competence formation are given; the issue of the assessment of grammatical competence is specified.

Опис

Ключові слова

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, граматична компетенція, етапи, вправи, засоби, foreign grammatical competence, school grammatical minimum, exercises, means assessment of the foreign grammatical competence, stages

Бібліографічний опис

Тригуб, І. П. Формування граматичної компетенції у студентів немовних спеціальностей ВНЗ у процесі вивчення англійської мови / І. П. Тригуб // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. – 2014. - Вип. №10, Т. 2. – С. 74-77.

Зібрання