Формування фінансової безпеки, як складової економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті акцентовано увагу на необхідностістворення систем управління економічною безпекою підприємств. Надано визначення, функціональні цілі та механізм управління економічною безпекою.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, фінансова безпека підприємства, економічна безпека, господарські ризики, economic security, economic risks, хозяйственные риски, финансовая безопасность предприятия, экономическая безопасность

Бібліографічний опис

Відоменко, О. І. Формування фінансової безпеки, як складової економічної безпеки підприємства / О. І. Відоменко, О. М. Бондар // Україна наукова : Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 21 - 23 грудня 2011 р. – Режим доступу : https://intkonf.org/bondar-om-ken-vidomenko-oi-formuvannya-finansovoyi-bezpeki-yak-skladovoyi-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriemstva

Зібрання