Становлення маркетингу сфери послуг (тема 2 дисципліни "Маркетинг у галузях і сферах діяльності")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається становлення маркетингу послуг як науки. The foundation of services' marketing as a science is considered.

Опис

Ключові слова

маркетинг послуг, моделі маркетингу послуг, наукові школи маркетингу послуг, marketing of services, models of services' marketing, schools of services' marketing, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Становлення маркетингу сфери послуг : презентація до теми 2 дисципліни "Маркетинг у галузях і сферах діяльності" : презентація / Ткачук С. В. ; НУХТ. - 2016. - 9 с.

Зібрання