Можливості й перспективи використання зарубіжного досвіду екологічного регулювання в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті аналізуються сучасні інструменти та методи регулювання природокористування та захисту довкілля, що використовуються в розвинених країнах світу. Акцентується увага на необхідності більш широкого і системного впровадження зарубіжного досвіду у вітчизняну практику екологічного регулювання. There is analyses of modern tools and methods of regulation of the nature recourses deploying and protecting the environment in developed countries of the world. The importanse of implementing the foreign experience into the ukrainian practice of ecological regulation is underlined in this article.

Опис

Ключові слова

природокористування, захист природного середовища, екологізація суспільного виробництва, екологічне регулювання, екологічні нормативи, natural resources, defense of nature environment, ecologization of common production, ecological regulation, ecological norms, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Салатюк, Н. М. Можливості й перспективи використання зарубіжного досвіду екологічного регулювання в Україні / Н. М. Салатюк // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. – Т. : ТНЕУ, 2012. – В. 2. - С. 69–73.

Зібрання