Дослідження проблемних питань зовнішньоторговельних відносин та можливі напрями їх вирішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню найбільш гострих проблем зовнішньоекономічного сектору економіки України, стратегічних засад розвитку експорту, виявлення раціональної його товарної і географічної структури, розробки заходів по стимулюванню експорту і визначенню шляхів підвищення його ефективності. The article is devoted research of the most sharp problems of the foreign economic sector of economy of Ukraine, the strategic principles of export development, revealing the rational of his commodity and geographical structure, develop measures to stimulate exports and identify ways to increase its effectiveness.

Опис

Ключові слова

експорт, зовнішньоторговельні відносини, зовнішньоекономічний сектор, export, foreign trade relations, foreign economic sector, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кириченко, О. М. Дослідження проблемних питань зовнішньоторговельних відносин та можливі напрями їх вирішення / О. М. Кириченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2013. – Вип. 3 (142). – С. 145-149.

Зібрання