Вплив динаміки тарифу на фінансову стійкість страхових компаній

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі обговорюються питання розміру тарифної ставки у залежності від зміни її основних складових, таких як кількість договорів, ймовірності страхової події і гарантій безпеки розрахунків сум імовірнісного збитку. Розглядається вплив зміни тарифної ставки в умовах ринкової конкуренції на фінансову стійкість страхової компанії. Даний аналіз приведений для ризикових видів страхування крім страхування на випадок смерті. The problems of insurance tariff value in dependence on changes of its main components such as numbers of insurance agreements, insurance event rate and guarantee safety of amounts of damage. The influence of possible insurance tariff changes under the market competition on financial stability of insurance company is studied. The given analysis is made related to risk insurance except life insurance.

Опис

Ключові слова

ймовірність страхової події, гарантія безпеки розрахунків, тарифна ставка, кількість договорів страхування, insurance event rate, guarantee safety of amounts of damage, tariff value, numbers of insurance agreements, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Вплив динаміки тарифу на фінансову стійкість страхових компаній / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 111-123

Зібрання