Використання солодких структуроутворювачів для покращення якості десерту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження щодо використання нетрадиційної рослинної сировини (купажної суміші пюре з кизилу з пюре яблучним) в технології солодких збивних страв зниженої калорійності типу «Самбук». Встановлено оптимальне співвідношення вхідних інгредієнтів (плодово-ягідної сировини, глюкозно- фруктозного сиропу, сухого яєчного білку) у інноваційній технології десерту. На отримані модельні структури проведено комплексне оцінювання та складено профілограми якості і визначено критерії якості.The article conducts research on the use of non-traditional vegetable raw materials (blending mixture of dogwood puree with apple puree) in the technology of sweet low-calorie whipped dishes type "Sambuk".The optimal ratio of input ingredients (fruit and berry raw materials, glucose- fructose syrup, dry egg white) in the innovative technology of dessert. On the received model the structure carried out a comprehensive assessment and compiled quality profiles and defined criteria quality.

Опис

Ключові слова

самбук, глюкозно-фруктозний сироп, калорійність, критерій якості, десерти, sambuc, glucose-fructose syrup, calorie content, desserts, quality criterion, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Використання солодких структуроутворювачів для покращання якості десерту / В. В Польовик, І. Л. Корецька, Г. О. Березова, Н. М Кравчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – Т. 30(69), № 6. – 2019. – Ч. 2. – С. 126–132. DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.6-2/23.

Зібрання