Розробка математичної моделі оптимізації графіків зайнятості та її реалізація в MS Excel

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розроблена і наведена математична модель задачі оптимізації ковзного графіку роботи персоналу підприємств, а також здійснено реалізацію цієї моделі в MS Excel. На основі розробленої моделі є можливість оперативно формувати оптимальний тижневий графік зайнятості працівників, що мінімізує тижневий та місячний фонди заробітної плати. In the work the mathematical model of the task of optimizing the sliding schedule of the personnel of the enterprises is developed and presented, as well as the realization of this model in MS Excel. Based on the developed model, it is possible to quickly formulate the optimal weekly schedule of employees' employment, minimizing weekly and monthly wage funds.

Опис

Ключові слова

optimization task, employment schedule, sliding timetable, minimization criterion, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Чонобай, К. Ю. Розробка математичної моделі оптимізації графіків зайнятості та її реалізація в MS Excel / К. Ю. Чорнорбай, О. Л. Сєдих // Technics and technology : збірник наукових статей з Міжнародної науково-практичної конференції (on-line), організованої для викладацького складу наукових установ, науково-дослідних підрозділів та наукових підрозділів з країн колишнього Радянського Союзу та колишньої Югославії, 31 березня 2019 р. – Warszawa, 2019. – № 15. – P. 75–78.

Зібрання