Дослідження стійкості систем з ПІД- та ПІДД2Д3-регуляторами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проведено дослідження стійкості систем з ПІД та ПІДД2Д3-регуляторами. Використано методологію запропоновану Ю.П. Ніколаєвим для ПІД-регуляторів, проте модифіковано для багатопараметричного ПІДД2Д3-регулятора. Проведено порівняльний аналіз стійкості систем з даними регуляторами при наявності великого часу запізнення. Research of stability of the systems is in-process conducted from PID and PIDD2D3-regulators. Methodology is used offered Y. Nikolaevym for PID-regulators, modification is however conducted for PIDD2D3-regulators. The comparative analysis of stability of the systems is conducted with these regulators at presence of large time of delay.

Опис

Ключові слова

стійкість, ПІДД2Д3-регулятор, Д-розбиття, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Кроніковський, Д. О. Дослідження стійкості систем з ПІД- та ПІДД2Д3-регуляторами/ Д. О. Кроніковський, А. П. Ладанюк // Наукові додатки ЛНТУ. –2010. - №27 – С. 160-166.

Зібрання