Методологічні підходи до класифікації основних засобів підприємств АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті зміни методологічних підходів до проблем класифікації основних засобів у зв’язку з введенням в дію Національних стандартів бухгалтерського обліку, проаналізовано розбіжності ідентифікації основних засобів в податковому і бухгалтерському обліках. The changes of methodological approaches to the classification of fixed assets due to the introduction of national accounting standards, analyzes the differences identification of fixed assets for accounting and tax accounting.

Опис

Ключові слова

переоцінка, методи нарахування амортизації, основні засоби, амортизація, бухгалтерський облік, податковий облік, переоцінка, liquidation cost, methods of amortization, fixed assets, amortization, accounting, кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ковальчук, І. В. Методологічні підходи до класифікації основних засобів підприємств АПК / І. В. Ковальчук, Т. В. Косарева // Економіка АПК. - 2002. - № 5. - С. 71-76.

Зібрання