Хромосомная раса Киев Sorex araneus в бассейне Правобережья Днепра (Беларусь): полиморфизм и контакты с другими расами

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано, что хромосомный полиморфизм обыкновенной бурозубки в междуречье Днепра и Припяти может быть обусловлен распространением диагностических метацентриков рас Западная Двина, Нерусса, Киев и расы Bialowieza в автохтонных популяций с акроцентрическим кариотипом, обитающих на данной территории в конце Плейстоцена и в начале Голоцена. Probably, the observed polymorphism in populations in the right Dnieper basin is resulted by a spread of the diagnostic chromosomes of the Kiev, Bialowieza, and Neroosa races in populations with acrocentric karyotype which lived in this territory in the Pleistocene.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, Sorex araneus, хромосомные расы, обыкновенная бурозубка, Rb соединения, полиморфизм, karyotypic races, Rb fusions, polymorphism

Бібліографічний опис

Хромосомная раса Киев Sorex araneus в бассейне Правобережья Днепра (Беларусь): полиморфизм и контакты с другими расами / И. А. Крищук, Е. В. Черепанова, Е. В. Гайдученко, С. В. Задыра, Е. С. Левенкова, В. Н. Бахарев, Ю. М. Борисов // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць НАН України, НААН України, Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова. – Київ : Логос, 2013. – Т. 12. – С. 129–133.

Зібрання