Трансфер технологій як форма просування інновацій в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуті теоретичні основи поняття «трансфер технологій». Значна увага приділена визначенню форм трансферу технологій, основним положенням Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». In the articles considered theoretical bases of concept «transfer of technologies». Considerable attention is spared determination of forms of transfer of technologies, substantive provisions of Law of Ukraine «About government control of activity in the field of transfer of technologies».

Опис

Ключові слова

інноваційний процес, трансфер технологій, дифузія інновацій, innovative process, transfer of technologies, diffusion of innovation, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Кузьмінська, Н. Л. Трансфер технологій як форма просування інновацій в Україні / Н. Л. Кузьмінська // Наукові праці НУХТ. - 2009. - № 31.

Зібрання