Положення про студентське самоврядування у Національному університеті харчових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлені вихідні засади, структура студентського самоврядування, основні завдання його органів. Показана специфіка здійснення самоврядування на рівні студентської академічної групи, курсу, факультету, університету в цілому, а також у гуртожитку.Представлены исходные основания, структура студенческого самоуправ-ления, основные задачи его органов. Показана специфика осуществления самоуправления на уровне студенческой академической группы, курса, факультета, университета в целом, а также в общежитии.The instruction shows the initial base, the structure of student government, the main objectives of its bodies. It is sown the specificity of the self-government at the level of student academic group, course, faculty, the university as a whole, as well as in the hostel.

Опис

Ключові слова

орган студентського самоврядування, права і обов’язки органу студентського самоврядування, студентське самоврядування, student government, rights and responsibilities of student government, student government, кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Павлов, В. Л. Положення про студентське самоврядування у Національному університеті харчових технологій / В. Л. Павлов, С. В. Баглюк. – К.: НУХТ, 2005. – 15 с.