Нові надходження № 7 (липень): інформаційний бюлетень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у липні 2018 року. Подано повний бібліографічний опис видань. Проінформовано про кількість примірників і місце знаходження видань у структурних підрозділах бібліотеки. Матеріал згруповано за розділами УДК, у межах розділу – за абеткою авторів або назв видань. Електронна версія інформаційного бюлетеня "Нові надходження" публікується на сайті бібліотеки в розділі "Інформаційна діяльність". Бюлетень адресовано науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів. The newsletter contains information on new releases received by the Library of Science and Technology in July 2018. A complete bibliographic description of the publications is provided. Information about the number of copies and location of publications in the structural units of the library are informed. The material is grouped by sections of the UDC, within the section - by alphabet of authors or titles of editions. The electronic version of the newsletter "New receipts" is published on the library's website in the section "Information activities". The bulletin is addressed to scholars, lecturers and students of higher educational institutions.

Опис

Ключові слова

нові надходження, new incomings

Бібліографічний опис

Нові надходження № 7 (липень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; уклад. І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2018. – 37 с.