Маркетингова стійкість підприємства в ринковому середовищі та показники її оцінювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою статті є визначення алгоритму та показників оцінювання маркетингової стійкості підприємства. Маркетингова стійкість є необхідною умовою функціонування підприємства. Вона забезпечує впевненість у своїх силах та конкурентну позицію на ринку. Найчастіше з метою аналізу використовують такі види маркетингової стійкості: ринкову, конкурентну та споживчу. Але для комплексної оцінки її рівня, доцільно розглядати ще товарно-інноваційну, цінову, збутову та комунікаційну складові. Задля оцінювання рівня маркетингової стійкості пропонується використовувати систему показників. The purpose of the article is to determine the algorithm and indicators for assessing the marketing stability of the enterprise. Marketing stability is a necessary condition for the operation of the enterprise. It provides self-confidence and a competitive position in the market. The following types of marketing stability are most often used for the purpose of analysis: market, competitive and consumer. But for a comprehensive assessment of its level, it is advisable to consider the product-innovation, price, sales and communication components. To assess the level of marketing stability, it is proposed to use a system of indicators.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, сталий розвиток, економічна стійкість, маркетингова стійкість, види маркетингової стійкості, чинники впливу, показники оцінювання маркетингової стійкості, sustainable development, economic sustainability, marketing sustainability, types of marketing sustainability, factors of influence, indicators of evaluation of marketing sustainability

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Маркетингова стійкість підприємства в ринковому середовищі та показники її оцінювання / Т. Г. Бєлова, Я. К. Фільченкова // Економічний простір : збірник наукових праць. – 2020. - № 153. – С. 36-39.

Зібрання