Геопросторові рівні логістичних систем та чинники їх формування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрита територіальна організація логістичних систем, чинники розміщення і територіальної спеціалізації, логістичної комплексності. Показано зворотний вплив логістики на заклади сфери виробництва та сфери споживання. Розкрито вплив геопросторових передумов та чинників на територіальну організацію логістичних систем.
Autopsy territorial organization of logistics systems, factors placing and territorial specialization, logistical complexity. Shown opposite effect on logistics facilities in production and consumption areas. Reveals the impact of geospatial assumptions and factors on the territorial organization of logistics systems.

Опис

Ключові слова

геопросторові рівні логістичних систем, гепросторові передумови та чинники, geospatial level logistics systems, geospatial conditions and factors, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Смирнов, І. Геопросторові рівні логістичних систем та чинники їх формування [Текст] /І. Смирнов, Т. В. Косарева // Вісник СНУ ім. Володимира Даля – 2010. – № 7(149).

Зібрання