Впровадження ефективних товарних стратегій на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються питання формування та впровадження товарної стратегії на підприємстві. Розглянуто сутність, класифікацію та процеси розроблення понять ‟стратегія інновації”, ‟стратегія варіації” та ‟стратегія елімінації”. Визначено місце товарних стратегій в загальній стратегії підприємства, окреслені проблемні моменти формування товарної стратегії.

Опис

Ключові слова

товарна стратегія, варіація товару, інновація товару, елімінація товару, товарна політика, підприємство, elimination of goods, product policy, enterprise, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Крайнюченко, О. Ф. Впровадження ефективних товарних стратегій на підприємстві / О. Ф. Крайнюченко, Т. А. Старолєтова // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum : Central European Journal for Sciencе and Research. – Praha : Publishing house Education and Science, 2021. – № 12 (76).

Зібрання