Теоретичні аспекти визначення поняття «стратегія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до визначення стратегії, обгрунтовано теоретичні аспекти, сформульовано узагальнене універсальне визначення поняття «стратегія». Аналіз підходів показав, що вчені не зуміли дійти до однозначного розуміння поняття стратегії, адже призначення стратегії та її зміст залежать від можливостей і умов діяльності кожної конкретної організації. Найбільш доцільно трактувати стратегію як модель дій, які потрібно здійснити для досягнення бажаних результатів. Адже саме визна чення «модель дій» включає в себе розгляд кожного з напрямків розвитку організації, створення комплексного плану заходів для реалізації цілей і процес прийняття рішень. Стратегію можна розглядати як комплексну мо дель розвитку, спрямовану на досягнення довгострокової мети через вирішення пріоритетних завдань і визначення перспективних напрямів, що підлягає контролю та коригуванню в процесі її реалізації.

Опис

Ключові слова

стратегія, strategy, стратегічне планування, модель дій, strategic planning, action model, модель розвитку, model development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Удворгелі, К. Є. Теоретичні аспекти визначення поняття «стратегія» / К. Є. Удворгелі // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 83–90.

Зібрання