Тарас Шевченко в житті та творчості Андрія Малишка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті йдеться про роль Т. Шевченка в житті та творчості А. Малишка. In article Rech are talking about life and creativity A.Malshko.

Опис

Ключові слова

вплив, почуття, поезія, лірика, архетип, effect, feeling, poezyya, lyrics, archetype, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Гаєвська, Н. М. Тарас Шевченко в житті та творчості Андрія Малишка / О. В. Векуа, Н. М. Гаєвська // Літературознавчі студії. - К. : НУХТ, 2014. - Вип. 40, Ч. 1. - С. 215 – 220

Зібрання