Літературне становлення О.І. Білецького та шляхи його творчої діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено творчій спадщині О.І. Білецького, одному із небагатьох літературознавців, хто займався дослідженням читача, творчості “першочергових” та “другорядних” письменників та ін. Проаналізувати етапи становлення творчого шляху вченого. Введення в науковий обіг зазначених матеріалів сприятиме поглибленню подальших досліджень у галузі російської літератури. The article is devoted to the creative heritage of O. Biletskyi, one of the few literary critics who investigated the reader's creativity “primary” and “secondary” writers and others. The stages of creative ways scientist are analyzed. Introduction to scientific use these materials contribute to deepening further research in the field of Russian literature.

Опис

Ключові слова

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, дослідник, вплив, творчість, explorer, impact, creativity

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Літературне становлення О. І. Білецького та шляхи його творчої діяльності / Л. В. Власенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Вип. 8, Т. 2. – С. 55-57.

Зібрання