Перспективи використання ефіроолійних культур у кормових добавках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено інформацію про антибіотики та їх безпечні замінники. Досліджено значення макроелементів і мікроелементів для сільськогосподарських тварин та методи їх визначення. В статті є результати щодо мінерального складу ефіроолійних культур та їх аналіз. Були виявлені такі спільні елементи: К, Са, Fe, Zn, Rb, Sr. Використання ефіроолійних рослин може покращити якість продукції тваринного походження. In the article was produced information about antibiotics and its safe substitutes. It was researched the importance of micronutrient and macronutrient elements for agricultural animals and the methods of its determination. In the article was directed at its results of ethereality crops mineral composition and its analysis. It was detected such joint elements: К, Са, Fe, Zn, Rb, Sr. Application of ethereality crops may improve quality of animal production.

Опис

Ключові слова

антибіотики, ефіроолійні культури, макроелементи, мікроелементи, мінеральний склад, antibiotics, ethereality crops, micronutrient elements, macronutrient elements, mineral composition, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Шаповаленко, О. І. Перспективи використання ефіроолійних культур у кормових добавках / О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко // Зберігання і переробка зерна. – 2008. - № 3. – С. 34–35.

Зібрання