Інноваційні напрямки розвитку агротуризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття розкриває основні тенденції розвитку агротуризму в Україні та інноваційні для вітчизняної практики види туристичних занять. Досліджено закордонний досвід агротуристичної діяльності. Проаналізовано інноваційні напрямки розвитку агротуризму в Україні, наведена доцільність впровадження нових видів агророзваг з огляду на економічну ефективність та існуючий природничо-ресурсний потенціал України. The article reveals the major trends of agritourism in Ukraine and innovative types of travel activities for domestic practice. Investigated foreign experience of agritourism activities. Analyzed innovative directions of agritourism in Ukraine, presented feasibility of the introduction of new agro entertainments in view of economic efficiency and existing natural resource potential of Ukraine.

Опис

Ключові слова

агротуризм, agritourism, агророзваги, agro entertainment, агротуристичні послуги, agritourism services, кукурудзяний лабіринт, labyrinth of corn, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Інноваційні напрямки розвитку агротуризму в Україні / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, Я. С. Шевела // Географія та туризм. – К.: Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 35. – С. 61-70.

Зібрання