Дослідження вмісту вологи в формованих картопляних чіпсах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті представлено дослідження вмісту вологи в формованих картопляних чіпсах методом динамічної термогравиметрії, оскільки вона дозволяє робити водночас виміри температури випробуваних зразків, виміри їх маси, швидкості зміни маси, зміни ентальпії. Формовані картопляні чіпси розробляли з використанням картопляної крупки, висівок жита, ячменя та жмиху гарбузового насіння. Тістоподібну масу формували та випікали-висушували при температурі 135-140ºС, протягом 3,5-4,5хв. Дослідження вологи проводили відразу після виробництва. The article presents the study of the moisture content of the molded potato chips by the method of dynamic thermogravimetry, since it allows to make simultaneously measurements of the temperature of the test specimens, measurements of their mass, velocity of change of mass, change of enthalpy. Molded potato chips were developed using potato cereals, rye, barley and pumpkin seeds. The dough-like mass was molded and baked-dried at a temperature of 135-140 ° C for 3.5-4.5 minutes. Moisture studies were performed immediately after production.

Опис

Ключові слова

чіпси, картопляна крупка, висівки, жмих гарбузового насіння, вологість, potato chips, potato chips, bran, pumpkin seed cake, humidity, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дослідження вмісту вологи в формованих картопляних чіпсах / А. В. Ковтун, В. М. Ковбаса, О. В. Балдинюк, К. Солошенко, В. Солошенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 240–248.

Зібрання