Прогнозування витрат на інноваційну діяльність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджується результативність використання окремих видів інноваційних витрат, їх вплив на обсяг реалізованої інноваційної продукції і розглянуті основні підходи щодо визначення оптимальної структури інноваційних витрат в промисловості на основі їх результативності. In the article the impact of the use of certain types of innovation expenditures and their impact on the volume of sales of innovative products and the basic approaches to determine the optimal structure of innovation expenditures in the industry based on their effectiveness.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, результативність інноваційних витрат, інноваційні витрати, innovative cost, efficiency innovation costs

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Прогнозування витрат на інноваційну діяльність / І. В. Федулова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2012. – В. 34. - С.168-179.

Зібрання