Біосинтетичні мастильні матеріали з визначеними властивостями. Переробка соєвої олії

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються теоретичні і прикладні аспекти проблеми комплексної переробки соєвої олії як базової та оптимізованих композицій олій на її основі на біосинтетичні мастильні матеріали. Відповідно до алгоритму переробних процесів запропоновано метод одержання нових біосинтетичних, трибохімічно активних олив та поліфункціональних олив-присадок, які добре суміщуються з мінеральними матеріалами. The article examines theoretical and applied aspects of the complex processing of soybean oil as a base, as well as optimized compositions of oils based on it on biosynthetic lubricants. In accordance with the algorithm of a method of treatment processes produce new biosynthetic, tribochemical active oils and multifunctional oil-additives, that are well aligned with mineral materials.

Опис

Ключові слова

соєрицол, мастильні композиції, мастильні матеріали, ріпакова олія, соєва олія, рицинова олія, біосинтетичні оливи, lubricant compositions, lubricants, rape oil, soybean oil, castor oil, biosynthetic oils, soeol, soeritsol, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Кириченко, В. В. Біосинтетичні мастильні матеріали з визначеними властивостями. Переробка соєвої олії / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко // Хімічна промисловість України. – 2008. – № 5 (88). – С. 40-49.

Зібрання