Інноваційний підхід до впровадження послуг арт-терапії в готелях України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянута сутність різних видів арт-терапії та основні ефекти їх впливу на різні вікові групи населення. Проаналізовано світовий та вітчизняний досвід використання арт-терапії в готельній індустрії. Доведена доцільність вирішування проблеми корекції психологічного стану українських споживачів готельних послуг комплексно. Запропоновано у вітчизняних засобах розміщення разом з послугами арт-терапії використовувати «кольорові» сніданки («зелений», «червоний», «помаранчевий» та «білий»), до складу яких будуть входити страви, виготовлені переважно з продуктів відповідного кольору, оскільки харчування також має великий вплив на організм людини, її фізичний стан і настрій. The article examines the essence of various types of art-therapy and the main effects of their influence on different age groups of the population. The world and domestic experience of using art-therapy in the hotel industry is analyzed. The feasibility of solving the problem of correcting the psychological state of Ukrainian consumers of hotel services in a comprehensive manner has been proven. It is suggested that in domestic accommodation facilities, together with art-therapy services, use "colored" breakfasts ("green", "red", "orange" and "white"), which will include dishes made mainly from products of the corresponding color, since food also has a great influence on the human body, its physical condition and mood.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, арт-терапія, відновлення, готель, послуги, art-therapy, recovery, hotel, services

Бібліографічний опис

Інноваційний підхід до впровадження послуг арт-терапії в готелях України / К. С. Гусельцева, О. С. Дулька, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // SWorldJournal. – 2023. – Issue № 19, Part 2. – Pp. 97-107

Зібрання