Шляхи підвищення ефективності інтелектуального виховання студентів технічного університету на практичних заняттях з іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано літературні джерела та узагальнено основні підходи до підвищення інтелектуального виховання студентів. Обґрунтовано основні компоненти моделі формування інтелектуального виховання студентів на практичних заняттях з іноземної мови. Детально проаналізовано різні методи та прийоми, якими може користуватися викладач на практиці. Наведено приклади вправ, тематик дискусій та інтелектуальних ігор, які сприяють підвищенню інтелектуального виховання студентів.

Опис

Ключові слова

інтелектуальний розвиток, технічний ВНЗ, виховний процес, интеллектуальное развитие, воспитательный процесс, технический ВУЗ, intellectual development, technical university, educational process, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Ковальчук, О. С. Шляхи підвищення ефективності інтелектуального виховання студентів технічного університету на практичних заняттях з іноземної мови / О. С.Ковальчук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серыя : Педагогіка і психологія . - збырник статей. - Ялта : РВВ КГУ, 2013 – С. 7-12.

Зібрання