Методика оцінки результативності функціонування підприємств молокопереробної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто проблему забезпечення пріоритетного розвитку молокопереробних підприємств, серед яких велике значення надається розробленню методики оцінки результативності. Проведено алгоритм розрахунків, які дозволили провести інтегральну оцінку результативності, визначити вплив кожного показника на діяльність підприємства в цілому. Визначено області, управління якими дозволить підприємству успішно функціонувати в умовах ринку. The providing of priority development of milk processing plants, among which the great importance relates to development of methodology for assessing the effectiveness is considered in the article. The calculations those allowed to determine the integrated assessment of effectiveness and influence of each parameter on the activities of the Company as a whole were performed. The areas, control over which will enable the Company to operate successfully in the marketplace are defined.

Опис

Ключові слова

молокопереробна галузь, езультативність, Сааті, milk processing industry, effectiveness, Saaty, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Пенчук, Г. С. Методика оцінки результативності функціонування підприємств молокопереробної промисловості / Г. С. Пенчук // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. - № 50. – С. 184-190.

Зібрання